O czasopiśmie

Polskie Forum Psychologiczne jest czasopismem naukowym poświęconym współczesnym problemom psychologii. Ukazuje się od 1996 roku. Na jego łamach publikowane są m. in. raporty z badań, referaty teoretyczne, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje pozycji wydawniczych z zakresu psychologii. Aktualnie periodyk ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.