Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny 
prof. dr hab.  Włodzimierz Jastrzębski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 Sekretarze redakcji 
dr hab. Marek Romaniuk, Biblioteka UKW w Bydgoszczy 
dr Joanna Matyasik, Delegatura IPN w Bydgoszczy  

Członkowie redakcji
dr hab. Tomasz Kawski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Redaktor językowy
dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Redaktor techniczny
Maciej Weryho, Biblioteka UKW w Bydgoszczy