O czasopiśmie

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja jest rocznikiem wydawanym od 2011 roku przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czasopismo poruszana tematykę muzyki dawnej i współczesnej, historii muzyki, a także szeroko rozumianej edukacji muzycznej. W skład pisma wchodzą artykuły, sprawozdania, komunikaty, recenzje oraz kroniki.

Czasopismo oferuje otwarty, darmowy dostęp do treści.

ISSN 2084-5081