Edukacja muzyczna online – nauczanie muzyki w dobie pandemii. Krytyczna analiza działań własnych podejmowanych w ramach nauczania muzyki w klasach IV-VII w trybie nauki zdalnej w roku szkolnym 2020/2021

Autor

  • Justyna Gadzińska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/MHTE.2021.01.03

Abstrakt

This article focuses on remotely delivered music education in the 2020/2021 school year during the COVID-19 pandemic. The publication analyzes nationwide survey results to assess to what extent teachers were prepared to implement teaching tasks with the use of distance learning methods and techniques. It also indicates what competencies teacher should have and what it means in educational practice for the teacher to use a language understandable to modern students. The author of the text critically analyses her own actions taken of teaching Music online and basing on both her own experience and analysed research results tries to find an answer to the question what positive and negative changes have taken place in music education due to the necessity of modifying the structure of the teaching-learning process in the school year 2020/2021.

Bibliografia

Jarocka-Piesik Jolanta, Walkowiak Tatiana, Kompetencje, kwalifikacje i osobowość nauczyciela, [w:] Transgresje w edukacji. Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej. Tom 1, Kołodziejski Maciej (red.), Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2016.

Kamińska-Kłos Beata, Metody nauczania stosowane przez nauczycieli przedmiotu muzyka, „Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja” 2018, nr 8, s. 103.

Lipska Ewa, Przychodzińska Maria, Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP, Warszawa 1991.

Mazur Magdalena, Nowak Łucja, Rola nauczyciela wobec kryzysu kultury wysokiej, [w:] Konkol Gabriela Karin (red.), Zagadnienia edukacji muzycznej, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015.

Parkita Ewa, Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku, „Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja” 2016, nr 6, s. 35.

Plebańska Marlena, Sieńczewska Małgorzata, Szyller Aleksandra, Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii? Raport z badania – marzec 2021, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.

Plebańska Marlena, Sieńczewska Małgorzata, Szyller Aleksandra, Edukacja zdalna w czasach COVID-19, Raport z badania – czerwiec 2020, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

Strykowski Wacław, Nauczyciel i jego kompetencje, [w:] Pielachowski Adam, Kaczmarek Anna (red.), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.

Żylińska Marzena, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Gadzińska, J. (2021). Edukacja muzyczna online – nauczanie muzyki w dobie pandemii. Krytyczna analiza działań własnych podejmowanych w ramach nauczania muzyki w klasach IV-VII w trybie nauki zdalnej w roku szkolnym 2020/2021. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, (11), 69–85. https://doi.org/10.34767/MHTE.2021.01.03