O czasopiśmie

Tabularium Historiae jest półrocznikiem wydawanym od 2017 roku przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czasopismo jest poświęcone studiom źródłoznawczym w zakresie źródeł historycznych pisanych i niepisanych (ikonograficznych, archeologicznych), pojedynczym źródłom, jak i całym zespołom archiwalnym.

Czasopismo znajduje się w wykazie MEiN: 100 punktów.

Oferuje otwarty, darmowy dostęp do wszystkich treści.

ISSN 2543-8433