O czasopiśmie

Przegląd Pedagogiczny jest czasopismem naukowym, którego celem jest publikowanie artykułów i rozpraw poświęconych procesom oraz dyskursom edukacyjnym. Na jego łamach publikowane są m. in. rozprawy teoretyczne, raporty z badań, dyskusje i polemiki, eseje, debiuty naukowe oraz recenzje publikacji z zakresu pedagogiki. Periodyk ukazuje się dwa razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej. 

ISSN 1897-6557

Punktacja MEiN: 40

Czasopismo oferuje dostęp do treści na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons CC BY-ND.

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88