Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Roman Leppert 

Redaktorzy
dr Katarzyna Marszałek 
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW
dr Monika Chodyna-Santus
Sylwia Białobłocka
Maciej Weryho

Sekretarz redakcji
dr Katarzyna Marszałek