Cel i zakres

Czasopismo „Świat Idei i Polityki” ma charakter interdyscyplinarny w ramach dziedziny nauk społecznych. Główną dyscypliną naukową, w obrębie której funkcjonuje czasopismo, są nauki o polityce i administracji, w tym przede wszystkim teoria polityki, metodologia nauk o polityce i administracji, międzynarodowe stosunki polityczne, najnowsza historia polityczna, geopolityka, myśl polityczna, ideologie polityczne, doktryny polityczne, systemy polityczne, partie polityczne i ruchy społeczne, teoria państwa i prawa, administracja publiczna, samorząd terytorialny, socjologia polityki, filozofia polityki, psychologia polityki, marketing polityczny, komunikowanie polityczne oraz polityki szczegółowe (gospodarcza, społeczna, kulturalna, ekologiczna, narodowościowa i inne). Obok nich trzema istotnymi dyscyplinami naukowymi czasopisma są nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. W czasopiśmie publikowane są także teksty z innych dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych. Warunkiem zgodności tekstu z profilem czasopisma jest jednak jego bezpośredni związek ze zróżnicowanymi aspektami polityki.