Kontakt

Redaktor naczelny
mail: lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl

Redakcja czasopisma
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 236
mail: swiat_idei@ukw.edu.pl