O czasopiśmie

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej to czasopismo naukowe wydawane od 2009 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W periodyku publikowane są oryginalne artykuły uznanych specjalistów oraz młodych adeptów nauki, którym bliska jest dziedzina Informatyki Stosowanej. Publikacje dotyczą wykorzystywania szeroko rozumianych metod informatycznych w pracach badawczych na polu różnych dyscyplin technicznych.

Czasopismo oferuje otwarty, darmowy dostęp do treści.

ISSN 1689-6300