Kontakt

Jacek Czerniak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
jczerniak@ukw.edu.pl