Problemy wyznaczania optymalnej trajektorii obiektu na obszarze ograniczonym

Autor

  • Mariusz Dramski Akademia Morska w Szczecinie

DOI:

https://doi.org/10.34767/SIMIS.2014.17.02

Słowa kluczowe:

Trasa, optymalna trajektoria, obszar ograniczony, poszukiwanie drogi

Abstrakt

Podstawowym celem systemów informatycznych w transporcie jest wspomaganie procesu przemieszczenia ładunku lub ludzi z punktu początkowego do punktu docelowego. Poza typowymi funkcjami związanymi z informatyczną obsługą przedsiębiorstwa, istnieje szereg metod wspomagających np. dobór optymalnej trasy dla środka transportu. Trasa optymalna to taka, której koszt (uwzględniając nie tylko odległość, ale także i inne czynniki) jest możliwie jak najmniejszy. W niniejszym artykule przedstawione są wyniki dotychczasowych prac prowadzonych w tym zakresie na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bibliografia

Pietrzykowski Z., Magaj J., „The safe ships trajectory in a restricted area”, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 39(111) 2014.

Goodwyn E.M., „A statistical study of ship domain”, Journal of Navigation 28, 1975, 328-341.

Dramski M., Mąka M., “An algorithm of solving collision problem of two objects in restricted area”, Activities of Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science vol. 395, 2013, pp 251-257.

Dramski M., “Bidirectional search in route planning in naviagtion”, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 39(111) 2014.

Dramski M. ,”Shortest path problem in static navigation situations”, Metody Informatyki Stosowanej nr 5/ 2011

Dijkstra, E. W. (1959). "A note on two problems in connexion with graphs". Numerische Mathematik 1: 269– 271

Pobrania

Opublikowane

2014-12-01