Dogmatyka Prawa

O czasopiśmie

Dogmatyka Prawa 

Półrocznik naukowy Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powołany do życia w roku 2023.

Ukazuje się zarówno w wersji elektronicznej, która jest wersją referencyjną, jak i w wersji tradycyjnej.

Czasopismo publikowane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Utwory na łamach Dogmatyki Prawa udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (wersja 4.0 lub nowszej CC-BY wersja 4.0 lub nowsza).