Badanie wydajności silników gier komputerowych

Autor

  • Gabriel Buczkowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Kamil Olszewski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/SIMIS.2023.01.01

Słowa kluczowe:

gra komputerowa, silnik gry, widok z pierwszej osoby, unity, Unreal Engine, Godot, Unigine, CryEngine

Abstrakt

Celem pracy jest przeprowadzenie badania wydajności silników gier z wykorzystaniem wbudowanych w nie narzędzi. Testy wydajności zostaną przeprowadzone dla różnych konfiguracji sprzętowych. W celu realizacji badania powstanie uproszczona gra 3D z widokiem pierwszoosobowym. Gra zostanie zaimplementowana w różnych silnikach gier: Unity, Unreal Engine, CryEngine, Godot oraz Unigine, co pozwoli zebrać dane do analizy by sprawdzić, który z nich będzie najwydajniejszy.

Bibliografia

Woźniak H, Barczak A. Badanie porównawcze silników gier. Comparative Study on Game Engines. 2019: p. 5--24.

Schardon L. What is Godot? The Free Engine for Making 2D & 3D Games. [Online].; 2023 [cited] 2023 Luty 16. Available from: http://gamedevacademy.org/what-is-godot/.

Unigine. UNBOUNDED WORLDS. [Online].; 2015 [cited] 2023 Luty 16.Available from:https://web.archive.org/web/20190419073000/

Buttice C, Rabelo J. Techopedia. [Online].; 2021 [cited] 2023 Luty 16.Available from:https://www.techopedia.com/definition/26184/

Blain JM. An Introduction to Blender 3D A Book For Beginners: Blender; 2011.

Blender. The Freedom to Create. [Online].; 2023 [cited] 2023 Luty 16. Available from: https://www.blender.org/about/.

Hanna KT. TechTarget. [Online].; 2023 [cited] 2023 Luty 16. Available from:https://www.techtarget.com/whatis/definition/Photoshop.

Walker A. Guru99. [Online].; 2023 [cited] 2023 Luty 16. Available from: https://www.guru99.com/introduction-tophotoshop-cc.html.

Encyclopaedia Britannica. Britannica. [Online].; 2023 [cited] 2023 Luty 16.Available from:https://www.britannica.com/technology/Adobe-Photoshop.

Microsoft. Microsoft. [Online].; 2022 [cited] 2023 Luty 16.Available from:https://learn.microsoft.com/enus/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2022.

Incredibuild. Incredibuild. [Online].; 2023 [cited] 2023 Luty 16.Available from: https://www.incredibuild.com/integrations/visual-studio.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-20