O czasopiśmie

Przegląd Pedagogiczny jest czasopismem naukowym, którego celem jest publikowanie studiów i rozpraw poświęconych procesom oraz dyskursom edukacyjnym. Na jego łamach publikowane są m. in. rozprawy teoretyczne, raporty z badań, dyskusje i polemiki, eseje oraz debiuty naukowe i recenzje publikacji z zakresu pedagogiki. Periodyk ukazuje się dwa razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej.