Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab. Renata Tomaszewska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Sekretarz Redakcji
dr Katarzyna Ludwikowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Członkowie Rady Redakcyjnej

 • Tadeusz Aleksander (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)
 • Ryszard Bera (Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie)
 • Waldemar Furmanek (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Zygmunt Wiatrowski (Kujawska Szkoła Wyższa)

Redaktorzy tematyczni

 • Elżbieta Kasprzak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – psychologia pracy
 • Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej mi. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) – filozofia pracy
 • Jerzy Stochmiałek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – andragogika
 • Janusz Sztumski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)  – socjologia pracy
 • Renata Tomaszewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Joanna Wierzejska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – pedagogika pracy, rynek pracy
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski) – poradoznawstwo, zawodoznawstwo

Redaktorzy językowi

 • Aleksandra Pawlicka - język angielski
 • Natalya Zemlyanaya - język rosyjski
 • Włodzimierz Kucharek - język niemiecki

Redaktor statystyczny

 • Barbara Ciżkowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Komitet Redakcyjny

 • Jarosław Burczyk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Grzegorz Domek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Marek Kurkiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Katarzyna Matuszak-Gołda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Jolanta Mędelska-Guz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Krystian Obolewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Ireneusz Skowron (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)