Zgłaszanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj się, aby zgłosić tekst.

Przed zgłoszeniem testu do czasopisma Redakcja prosi uprzejmie o:

1. Zapoznanie się przez Autora z informacjami zawartymi w zakładkach:
- informacje dla autorów,
- proces recenzji,
- polityka otwartego dostępu,
- etyka publikacji,
- polityka prywatności,
- wzór recenzji.

2. Weryfikację, czy tekst spełnia oczekiwania opisane w powyżej wskazanych źródłach informacji.

3. Sprawdzenie, czy zgłaszany plik został zapisany w formacie Microsoft Word.

4. Pobranie ze strony internetowej czasopisma Oświadczenia autora,  Klauzuli informacyjnej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, czytelne ich wypełnienie, własnoręczne podpisanie oraz przesłanie skanu dokumentów Sekretarzowi Redakcji.