Kontakt

Sekretarz Czasopisma
dr Katarzyna Ludwikowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
kasial@ukw.edu.pl