Polityka Otwartego Dostępu

Czasopismo oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons CC BY 4.0.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie pod warunkiem uznania autorstwa.

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.