Wartość pracy ludzkiej w myśli społecznej Stefana Wyszyńskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.05

Abstrakt

W artykule została przybliżona wartość pracy ludzkiej akcentowana w myśli społecznej Stefana Wyszyńskiego. Wykorzystując metodę hermeneutyki tekstu dokonano analizy jego dorobku piśmienniczego, co umożliwiło zinterpretowanie wartości pracy, która wydaje się aktualna także współcześnie.

Bibliografia

Bujewska, M. Społeczna Krucjata Miłości formułująca człowieka, rodzinę i naród w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia Pelplińskie, 56 (2022), https://apcz.umk.pl/SPLP/article/view/41631/34264 (28.03.2023).

Ficek, R. (2020). Christians in Socio – Political Life ‒ An Applied Analysis of the Theological

Antropology of Cardinal Stefan Wyszyński Primate of Poland. Toruń: Adam Marszałek.

Ficek, R. (2021). Primate of the Millennium ‒ Cardinal Stefan Wyszyński ‒ Life and Legacy. Toruń: Adam Marszałek.

Góra, J., Grzegorczyk, J. (2010). Skrawek nieba albo o Ojcu i Królu. Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.

Jastrzębski, J. (2014). Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej. Ząbki: Apostolicum.

Kucharczyk, G. (2002). Odsiecz z nieba ‒ Prymas Wyszyński wobec rewolucji. Kraków: Biały Kruk.

Micewski, A. (1982). Kardynał Wyszyński Prymas i Mąż Stanu. Paris: Editions Du Dialogue.

Nęcek, R. (2013). Prymas Praw Człowieka. Kraków: Salwator.

Niemeczek, S. (2022). Uwięziony Pasterz w Komańczy. Komańcza: Kobus.

Nitecki, P. (2008). Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917‒1946. Warszawa: Soli Deo.

Laskowska, M. (2011). Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor – 1924‒1946. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.

Rastawicka, A., Piasecki, B. (2011). Czas nigdy go nie oddali. Wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Kraków: Wyd. M.

Słowikowska, A. (1934). Postulaty Stefana Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Źródła inspiracji dla Kościelnego Prawa Konstytucyjnego i Publicznego. Lublin: TN KUL.

Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania ‒ podręcznik akademicki. Kraków: Impuls.

Wyszyński, S. (1991). Wskazania Duszpasterskie na okres Wielkiego Postu ‒ luty 1950.

W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom I: 1949‒1953. Warszawa: Soli Dee.

Wyszyński, S. (1999a). Neopogańskie zniekształcenie koncepcji kobiety ‒ sierpień 1957.

W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom III: 1956‒1957. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (1999b). Przemówienie do uczestników zjazdu (absolwentów szkoły Sióstr Felicjanek) ‒ grudzień 1956. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom III: 1956‒1957. Warszawa: Soli Deo

Wyszyński, S. (1999c). Słowo Prymasa Polski do obrońców Ojczyzny ‒ na zakończenie rekolekcji dla żołnierzy ‒ kwiecień 1957. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom III: 1956‒1957. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (1999d). Światu trzeba uwierzyć w Ojcostwo Boga. Przemówienie do Pielgrzymów ‒ sierpień 1957. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom III: 1956‒1957. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (1999e). Życie wewnętrzne – pracą społeczną. Do inteligencji katolickiej grupy ,,Odrodzenie” Konferencja III ‒ październik 1957. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom III: 1956‒1957. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2001). Zapiski więzienne. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2002). Akademicy przed Milenium. Do męskiej młodzieży akademickiej ‒ maj 1958. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom IV: 1958. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2007). Odezwa do Studentów ‒ Pielgrzymów na Jasną Górę ‒ maj 1960.

W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom VI: 1960. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2008a). ,,Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Rozważania nad

miską. Napisane w Prudniku Śląskim w 1955 r. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom VII: 1961. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2008b). Kromka chleba ‒ wybór myśli i aforyzmów z kazań, przemówień i rozważań. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2008c). Wezwanie Prymasa Polski w sprawie pomocy żniwnej ‒ sierpień 1961.

W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom VII: 1961. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2011). Miłością napełnieni. Częstochowa: Św. Paweł.

Wyszyński, S., (2012a). Dei Ministrorum Perpetuum Seminarium” ‒ listopad 1963. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XII: 1963. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2012b). Przyszedłem, aby życie mieli… Do lekarzy Stolicy na zakończenie Rekolekcji ‒ marzec 1963. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom X: 1963. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2012c). Zwierciadło sprawiedliwości ‒ Matka Pięknej Miłości. Uroczystość

Matki Bożej Jasnogórskiej ‒ sierpień 1963. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XI: 1963. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2013a). Główne nurty pracy ‒ styczeń 1964. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XII: 1964. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2013b). Godnością swoją człowiek przewyższa świat ‒ kazanie do wiernych ‒luty 1964. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XII: 1964. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2013c). O Cudowna Przemiano… Kazanie noworoczne ‒ styczeń 1964.

W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XII: 1964. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2013d). Pacem in Terris, Konferencja II ‒ styczeń 1964. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XII: 1964. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2016a). List wielkopostny Prymasa Polski do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Warszawskiej – luty 1965. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XIV: 1965. Warszawa: Soli Dee.

Wyszyński, S. (2016b). Młodzież wchodzi w wiary Nowe Tysiąclecie ‒ Do duszpasterzy Młodzieżowych ‒ grudzień 1966. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XVIII: 1966. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2016c). Na stulecie czynów miłości. Do sióstr służebniczek Niepokalanej ‒ październik 1966. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XVIII: 1966. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2016d). Warunki prawdziwej, rzetelnej wiedzy. Do księży gnieźnieńskich studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – styczeń 1965. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XIV: 1965. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2016e). Właściwa pedagogika macierzyńskiego Kościoła. Do Rodziny Rodzin – styczeń 1965. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XIV: 1965. Warszawa: Soli Deo

Wyszyński, S. (2016f). W trosce o wspólne dobro… Słowo ostrzegawcze Prymasa Polski

w uroczystość Objawienia Pańskiego – styczeń 1965. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XIV: 1965, Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2016g). W walce o godność i wolność człowieka. Do akademików na zakończenie rekolekcji – kwiecień 1965. W: S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, tom XIV: 1965. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2017). Czas to miłość. Częstochowa: Św. Paweł, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Wyszyński, S. (2020a). Co dzień ku lepszemu. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne.

Wyszyński, S. (2020b). Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy. Warszawa: Soli Deo.

Wyszyński, S. (2020c) Ojcze Nasz. Niech Modlitwa Pańska stanie się naszym chlebem powszednim. Poznań: Św. Wojciech.

Wyszyński, S. (2021). Miłość i sprawiedliwość społeczna ‒ rozważania społeczne. Warszawa: PAX.

Zamora, B. (2021). Ojciec Narodu w komańczowskim klasztorze. Mielec: Granmark.

Życiorys, https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/ (30.03.2023).

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Bujewska, M. (2023). Wartość pracy ludzkiej w myśli społecznej Stefana Wyszyńskiego. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 120–143. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.05

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy