Pedagogika pracy jako ważna specjalność edukacyjna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytecie Opolskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.09

Słowa kluczowe:

pedagogika pracy, pracownik, student, Uniwersytet Opolski

Abstrakt

W pracy ukazano cykl życia produktu na Uniwersytecie Opolskim (UO) pod nazwą specjalności: pedagogika pracy, prowadzoną na kierunku pedagogika w Instytucie Nauk Pedagogicznych (INP). Dziesięć obszarów problemowo-badawczych pedagogiki pracy, nakreślonych w 1972 roku jako Zadania Instytutu Kształcenia Zawodowego, poszerzonych o jeden w 2004 roku i dwa w roku 2008, stały się inspiracją dla naukowców opolskiego uniwersytetu do podjęcia tej problematyki badawczej. Przeprowadzone badania pozwoliły zaprezentować żywotność i funkcjonowanie specjalności w okresie istnienia uniwersytetu, a jeszcze wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Opolu. Powyższe czynniki były przyczyną zauważalnego gradientu wzrostu cyklu życia tego produktu od chwili jego narodzenia, natomiast w drugiej dekadzie XXI wieku uwidocznił się antygradient, spowodowany według opinii autora, przede wszystkim brakiem zainteresowania studentów do pobierania wiedzy w tym obszarze, aczkolwiek przyczyny tego stanu rzeczy mogłyby być inne. Mury Uniwersytetu Opolskiego opuściło kilkuset absolwentów ‒ specjalistów pedagogów pracy, podejmując wyzwania w różnych gałęziach gospodarki, za- równo na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Bibliografia

Alechnowicz-Skrzypek, Nycz, E. (red.). (2016). 20 lat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole: UO.

Brągiel, J., Jasiński, Z., Włoch, St. (red.). (2004). 30 lat Opolskiej Pedagogiki. Opole: UO.

Kronika Uniwersytetu Opolskiego (2019). https://muzeum.uni.opole.pl/rok-2019.

Kronika Uniwersytetu Opolskiego (2020). https://muzeum.uni.opole.pl/rok-2020.

Nicieja, S.S. (1990). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu: 1950‒1990. Instytut Śląski.

Nicieja, S.S. (2004). Alma Mater Opoliensis: Ludzie, fakty, wydarzenia: Księga Jubileuszowa w 50. rocznicę Wyższej Szkoły Pedagogicznej W Opolu I 10. rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego. Opole: UO.

Nowacki, T. (red.). (1978). Metodologia pedagogiki pracy. Warszawa: WSiP.

Szewczyk-Kłos, D., Słodczyk, J. (red.). (2019). 25 lat Uniwersytetu Opolskiego. Opole: UO.

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV. Bydgoszcz: AB.

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Andruszkiewicz, F. (2023). Pedagogika pracy jako ważna specjalność edukacyjna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytecie Opolskim. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 229–256. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.09

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy