Organizacyjne zachowania obywatelskie a psychospołeczne warunki pracy w szkołach: przykład nauczycieli z Polski i Hiszpanii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.11

Słowa kluczowe:

organizacyjne zachowania obywatelskie, psychospołeczne warunki pracy, nauczyciel

Abstrakt

Organizacyjne zachowania obywatelskie to zachowania, które wykraczają poza formalną rolę i są organizacyjnie funkcjonalne. Mogą być one związane m.in. z psychospołecznymi warunkami pracy. Jednym z narzędzi służących do ich zbadania jest Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny (COPSOQ). Zidentyfikowano tylko trzy badania, w których zastosowano to narzędzie w kontekście OCB. Zrobiono to jednak w ograniczonym zakresie. Ponadto, nie ustalono badań, w których testowano korelacje między OCBs a subskalami COPSOQ wśród nauczycieli. Celem artykułu jest ustalenie zależności między organizacyjnymi zachowaniami obywatelskimi nauczycieli a psychospołecznymi warunkami pracy w szkole. Aby go zrealizować, przeprowadzono badania ankietowe (wśród polskich i hiszpańskich nauczycieli), za pomocą skal: OCB opracowanej przez Lee i Allen (2002) oraz COPSOQ. Analizy statystyczne przeprowadzono stosując program Statistica. Z badań wynika, że w przypadku zachowań obywatelskich zorientowanych na organizację (OCB-O), istnieją słabe relacje ze zmiennymi: „Możliwość rozwoju”, „Sens pracy” i „Satysfakcja z pracy”. Obywatelskie zachowania zorientowane na pomaganie współpracownikom (OCB-I) korelowały natomiast w niewielkim stopniu z „Sensem pracy”.

Bibliografia

Alshaabani, A., Naz F., Magda R., Rudnák I. Impact of perceived organizational support on OCB in the time of COVID-19 pandemic in Hungary: employee engagement and affective commitment as mediators. Sustainability, 13 (14). (2021). DOI: 10.3390/su13147800.

Babcock-Roberson, M.E., Strickland, O.J. The relationship between charismatic leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors. The Journal of Psychology, 3 (144). (2010). DOI: 10.1080/00223981003648336.

Baka, Ł. (2019). Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny (COPSOQ II). Podręcznik do polskiej wersji narzędzia. Warszawa: CIOP-PIB.

Baka, Ł., Łuczak, A., Najmiec, A. (2019). Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny jako narzędzie do oceny psychospołecznych warunków pracy. Warszawa: CIOP-PIB.

Baranik, L. Eby, L. Organizational citizenship behaviors and employee depressed mood, burnout, and satisfaction with health and life: The mediating role of positive affect . Personnel Review, 45 (2016). DOI:10.1108/PR-03-2014-0066.

Bastian, A. The effect of social support on job satisfaction and organizational citizenship behavior as mediation. Sains Organisasi, 1 (2). (2022). DOI:10.55356/so.v1i2.17.

Bateman, T.S., Organ, D.W. Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship . Academy of Management Journal, 26 (1983). DOI:10.2307/255908.

Blakely, G.L, Srivastava, A., Moorman, R.H. The effects of nationality, work role centrality, and work locus of control, on role definitions of OCB . Journal of Leadership and Organizational Studies, 1 (12). (2005). DOI:10.1177/107179190501200109.

Blakely, G.L., Andrews, M.C., Moorman, R.H. The moderating effects of equity sensitivity on the relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors. Journal of Business and Psychology, 2 (20). (2005). DOI:10.1007/s10869-005-8263-3.

Bogler, R., Somech, A. Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education, 3 (20). (2004). DOI:10.1016/j.tate.2004.02.003.

Borman, W.C., Motowidlo, S.J. Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research. Human Performance, 2 (10). (1997). DOI:10.1207/s15327043hup1002_3.

Borman, W.C., Penner, L.A., Allen, T.D., Motowidlo, S.J. Personality predictors of citizenship performance. International Journal of Selection and Assessment, 1/2 (9). (2001). DOI:10.1111/1468-2389.00163.

Bragger, J.D., Rodriguez-Srednicki, O., Kutcher, E J., Indovino, L., Rosner, E. Work-family conflict, work-family culture, and organizational citizenship behavior among teachers. Journal of Business and Psychology, 20 (2005). DOI:10.1007/s10869-005-8266-0.

Brief, A.P., Motowidlo, S.J. Prosocial organizational behaviors. The Academy of Management Review, 4 (11). (1986). DOI:10.2307/258391.

Brzeziński, J. (1999, 2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Cheng, K. Doing good in public schools: examining organisational citizenship behaviour in primary school teachers. Journal of Management & Organization, 4 (22). (2016). DOI:10.1017/jmo.2015.47.

Chiang, C.F., Hsieh, T.S. The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 1 (31). (2012). DOI:10.1016/j.ijhm.2011.04.011.

Choong, Y.O., Ng, L.P., Ai Na, S., Tan, C.E. The role of teachers’ self-efficacy between trust and organisational citizenship behaviour among secondary school teachers. Personnel Review, 49 (2020). DOI:10.1108/PR-10-2018-0434.

Chuang, Y., Chiang, H., Lin, A. Helping behaviors convert negative affect into job satisfaction and creative performance: The moderating role of work competence . Personnel Review, 6 (2019). DOI:10.1108/PR-01-2018-0038.

Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the interval structure of tests . Psychometrika, 16 (1951). DOI:10.1007/BF02310555.

Dancey, C., Reidy, J. (2004). Statistics without maths for psychology: using SPSS for Windows. London: Prentice-Hall.

Dartey-Baah, K., Addo, S.A. Psychological identification with job: a leadership-OCB Mediator. International Journal of Organizational Analysis, 3 (27). (2019). DOI:10.1108/IJOA-10-2017-1262.

DiPaola, M.F., Tschannen-Moran, M. Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate. Journal of School Leadership, 11 (2001). DOI:10.1177/105268460101100503.

DiPaola, M.F., Tarter, J.C., Hoy, W.K. (2004). Measuring Organizational Citizenship in Schools: The OCB Scale . Charlotte: Information Age Publishing.

DiPaola, M., Hoy, W.K. Organizational citizenship of faculty and student achievement. The High School Journal, 88 (2005).

Dixon, D.L. (2013). Relationships among servant leadership, organizational citizenship behavior, and school climate in Alabama high schools. The University of Alabama, ProQuest

Erks, R. L., Allen, J. A., Harland, L. K., Prange, K. Do volunteers volunteer to do more at work? The relationship between volunteering, engagement, and OCBs. Voluntas, 32, (2021). DOI:10.1007/s11266-020-00232-7.

Farh, J.L., Podsakoff, P.M., Organ, D.W. Accounting for Organizational Citizenship Behavior: leader fairness and task scope versus satisfaction. Journal of Management, 4 (16). (1990). DOI:10.1177/014920639001600404.

Finkelstein, M.A., Penner, L.A. Predicting organizational citizenship behavior: Integrating the functional and role identity approaches. Social Behavior and Personality: An International Journal, 4 (32). (2004). DOI:10.2224/sbp.2004.32.4.383.

Finkelstein, M.A. Dispositional predictors of organizational citizenship behavior: Motives, motive fulfillment, and role identity . Social Behavior and Personality: An International Journal, 6 (34). (2006). DOI:10.2224/sbp.2006.34.6.603.

Fox, S., Spector, P.E., Goh, A., Bruursema, K., Kessler, S.R. (2009). The deviant citizen: clarifying the measurement of Organizational citizenship behaviour and its relation to counterproductive work behaviour. Chicago: Loyola University.

Fox, S., Spector, P.E., Goh, A., Bruursema K., Kessler, S.R. The deviant citizen: Measuring potential positive relations between ounterproductive work behaviour and organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85 (2012). DOI:10.1111/j.2044-8325.2011.02032.x.

Fu, B., Peng, J., Wang, T. The health cost of organizational citizenship behaviour: does health-promoting leadership matter? International Journal of Environmental Research and Public Health, 10 (19). (2022). DOI:10.3390/ijerph19106343.

Graham, J.W. An essay on organizational citizenship behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal, 4 (4). (1991). DOI:10.1007/BF01385031.

Gupta, V., Singh, S. (2010). Developing a set of high performance HRM practices and exploring its relationship with OCB and organizational justice. Proceedings of the 2010 Meeting of the Southern Management Association. DOI:10.13140/2.1.1022.7528.

Halbesleben, J.R., Wheeler, A.R. To invest or not? The role of coworker support and trust in daily reciprocal gain spirals of helping behaviour. Journal of Management, 6 (41). (2015). DOI:10.1177/0149206312455246.1650.

Han, S.J. The effect of the perception of self-efficacy and social support on organizational citizenship behavior among nurses in hospital. Korean Journal of Adult Nursing, 6 (22)(2010).

Hardin, H., Azizu, A.M., Sari, W.O.D.P. The influence of competence, organizational culture, spiritual leadership on organizational behavior and its impact on lecturer performance at higher education in Baubau City. International Journal of Management Progress, 1 (2). (2020). DOI:10.35326/ijmp.v1i2.784.

Harris, T.B., Li, N., Kirkman, B.L. Leader–member exchange (LMX) in context: How LMX differentiation and LMX relational separation attenuate LMX’s influence on OCB and turnover intention. The Leadership Quarterly, 2 (25). (2014). DOI:10.1016/jleaqua.2013.09.001.

Hidayat, R., Patras, Y. The effect of organizational trust and job satisfaction on teachers’ organizational citizenship behaviour in private senior high schools. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4 (6). (2022). DOI:10.33650/atanzim.v6i4.3488.

Jain, A.K. Organizational citizenship behavior as a predictor of personal effectiveness and general health. Academy of Taiwan Business Management Review, 3 (5). (2009).

Jeon, S.H., Park, M., Choi, K., Kim, M.K. An ethical leadership program for nursing unit Managers. Nurse Education Today, 62 (2018). DOI:10.1016/j.nedt.2017.12.017.

Jiao, C., Richards, D.A., Zhang K. Leadership and Organizational Citizenship Behavior: OCB-Specific Meanings as Mediators. Journal of Business and Psychology, 26 (2011). DOI:10.1007/s10869-010-9168-3.

Kim, Y.J., Van Dyne, L., Kamdar, D., Johnson, R.E. Why and when do motives matter? An integrative model of motives, role cognitions, and social support as predictors of OCB. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2 (121). (2013).DOI:10.1016/j.obhdp.2013.03.004.

Kosenkranius, M.K., Rink, F.A., de Bloom, J., van den Heuvel, M. The design and development of a hybrid off-job crafting intervention to enhance needs satisfaction, well-being and performance: a study protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health, 20 (2020). DOI:10.1186/s12889-020-8224-9.

Kristensen, T.S., Hannerz, H., Høgh, A., Borg, V. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire – a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 6 (31). (2005). DOI:10.5271/sjweh.948.

Lavy, S. Daily dynamics of teachers’ organizational citizenship behavior: Social and emotional antecedents and outcomes. Frontiers in Psychology, 10 (2019). DOI:10.3389/fpsyg.2019.02863.

Lee, K., Allen, N.J. Organizational citizenship behavior and workplace deviance: The role of affect and cognitions . Journal of Applied Psychology, 1 (87). (2002). DOI:10.1037/0021-9010.87.1.131.

MacKenzie, S.B., Podsakoff, P.M., Podsakoff, N.P. Challenge-oriented organizational citizenship behaviors and organizational effectiveness: do challenge-oriented behaviors really have an impact on the organization’s bottom line? Personnel Psychology, 3 (64). (2011). DOI:10.1111/j.1744-6570.2011.01219.x.

MacKenzie, S.B., Podsakoff, P.M., Fetter R. The Impact of Organizational Citizenship Behavior on Evaluations of Salesperson Performance, Journal of Marketing, 1 (57). (1993). DOI:10.2307/1252058.

McNeely, B.L., Meglino, B.M. (1992). Good Soldiers or Good Duty? The Role of Work Values and Contextual Antecedents in Prosocial Organizational Behavior. Academy of Management Best Papers Proceedings. DOI:10.5465/AMBPP.1992.17515719.

Moncada Lluís, S., Llorens Serrano, C., Font Corominas, A., Galtés Camps, A., Navarro Giné, A. Exposición a riesgos psicosociales entre la población asalariada en España (2004-05): valores de referencia de las 21 dimensiones del cuestionario COPSOQ ISTAS21. Revista Española De Salud Pública, 6 (28). (2008).

Moorman, R.H., Blakely, G.L., Niehoff, B.P. Does Perceived Organizational Support Mediate the Relationship Between Procedural Justice and Organizational Citizenship Behavior? Academy of Management Journal, 3 (41). (1998). DOI:10.2307/256913.

Moorman, R.H. Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship? Journal of Applied Psychology, 6 (76). (1991). DOI:10.1037/0021-9010.76.6.845.

Moorman, R.H., Blakely, G.L. Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 16 (1995). DOI:10.1002/job.4030160204.

Moorman, R.H., Niehoff, B.P., Organ, D.W. Treating Employees Fairly and Organizational Citizenship Behavior: Sorting the Effects of Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Procedural Justice. Employee Responsibilities and Rights Journal, 3 (6). (1993). DOI:10.1007/BF01419445.

Moos, R. Work Environment Scale: Manual, Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1986. Morrison E. W., Role definitions and organizational citizenship behavior: the importance of the employee’s perspective. Academy of Management Journal, 6 (37). (1994). DOI:10.2307/256798.

Nadeem, K., Riaz, A. Danish, R.Q. Influence of high-performance work system on employee service performance and OCB: the mediating role of resilience. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9 (2019). DOI:10.1186/s40497-018-0142-2.

Nair, G.S. A study on the effect of quality of work life (QWL) on organisational citizenship behaviour (OCB) ‒ with special reference to college teachers is Thrissur District, Kerala . Integral Review, 1 (6). (2013).

Nauly, M., Purba, S., Gultom, I. The influence of mindfulness, collective values, transformational leadership, working conditions, psychological empowerment on organizational citizenship behavior (OCB) among high school teachers in Medan. Randwick International of Social Science Journal, 2 (3). (2022). DOI:10.47175/rissj.v3i2.442.

Naz, S., Kousir, T., Khawaja, A.O. Leadership styles as predictors of employee general health and organizational citizenship behavior. Asian Social Studies and Applied Research, 2 (3). (2021).

Niehoff, B.P., Moorman, R.H. Justice as mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 3 (36). (1993). DOI:10.2307/256591.

Oplatka, I. Going Beyond Role Expectations: Toward an understanding of the determinants and components of teacher organizational citizenship behavior. Educational Administration Quarterly, 3 (42). (2006). DOI:10.1177/0013161X05285987.

Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome . Lexington: D.C. Heath and Com.

Organ, D.W. Organizational citizenship behavior: Its construct clean-up time. Human Performance, 10 (1997). DOI:10.1207/s15327043hup1002_2.

Organ, D. W., Lingl A. Personality, satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior. The Journal of Social Psychology, 3 (135). (1995).

Organ, D.W., Konovsky, M. Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 1 (74). (1989). DOI:10.1037/0021-9010.74.1.157.

Organ, D.W., Ryan K. A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48 (1995). DOI:10.1111/j.1744-6570.1995.tb01781.x.

Podsakoff, N.P., Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Maynes, T.D., Spoelma T.M. Consequences of unit-level organizational citizenship behaviors: A review and recommendations for future research. Journal of Organizational Behavior, 35 (2013). DOI:10.1002/job.1911.

Podsakoff, N.P., Podsakoff, P.M., Whiting, S.W., Mishra, P. Effects of organizational citizen ship behaviors on selection decisions in employment interviews. Journal of Applied Psychology, 2 (96). (2011). DOI:10.1037/a0020948.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B., Bachrach, D.G. Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 3 (26). (2000). DOI:10.1016/S0149-2063(00)00047-7.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B. Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: a review and suggestion for future research. Human Performance, 2 (10). (1997). DOI:10.1207/s15327043hup1002_5.

Podsakoff, P.M., Ahearne, M. MacKenzie, S.B. Organizational citizenship behavior and the quantity and quality of work group performance, Journal of Applied Psychology, 2 (82). (1997). DOI:10.1037/0021-9010.82.2.262.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Bommer, W.H. Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 22 (1996a). DOI:10.1016/S0149-2063(96)90049-5.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Bommer, W.H. Meta-analysis of the relationship between Kerr and Jermier’s substitutes for leadership and employee job attitudes, role perceptions, and performance. Journal of Applied Psychology, 4 (81). (1996b). DOI:10.1037/0021-9010.81.4.380.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Moorman, R., Fetter, R. Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 1 (1990). DOI:10.1016/1048-9843(90)90009-7.

Rioux, S.M., Penner, L.A. The causes of organizational citizenship behavior: A motivational Analysis. Journal of Applied Psychology, 6 (86). (2001). DOI:10.1037/0021-9010.86.6.1306.

Schepman, S.B., Zarate, M.A. The relationship between burnout, negative affectivity and organizational citizenship behavior for human services employees. International Journal of Humanities and Social Sciences, 2 (4). (2008).

Shapiro, S.S., Wilk, M.B. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52 (1965). DOI:10.2307/2333709.

Sharma, A. Meaningfulness of Work and Perceived Organizational Prestige as Precursors of Organizational Citizenship Behavior. Humanities & Social Sciences Reviews, 1 (7). (2019). DOI:10.18510/hssr.2019.7136.

Smith, C.A., Organ, D.W., Near, J.P. Organizational citizenship behavior: Its nature and Antecedents. Journal of Applied Psychology, 68 (1983). DOI:10.1037/0021-9010.68.4.653.

Snape, E., Redman, T., HRM practices, organizational citizenship behaviour, and performance: A multi‐level analysis. Journal of Management Studies, 7 (47). (2010). DOI:10.1111/j.1467-6486.2009.00911.x.

Somech, A., Drach-Zahavy, A. Understanding extra-role behavior in schools: The relationships between job satisfaction, sense of efficacy, and teachers’ extra-role behavior. Teaching and Teacher Education, 5‒6 (16). (2000).

Spector, P.E., Fox, S. An emotion-centered model of voluntary work behavior. Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review, 12 (2002). DOI:10.1016/S1053-4822(02)00049-9.

Spector, P.E., Fox, S. Counterproductive work behavior and organisational citizenship behavior: are they opposite forms of active behavior? Applied Psychology: An International Review, 1 (59). (2010). DOI:10.1111/j.1464-0597.2009.00414.x.

Spector, P.E., Bauer, J.A., Fox, S. Measurement artifacts in the assessment of counterproductive work behaviour and organizational citizenship behavior: Do we know what we think we know? Journal of Applied Psychology, 4 (95). (2010). DOI:10.1037/a0019477.

Suárez-Mendoza, M., Zoghbi-Manrique-de-Lara, P. The impact of work alienation on organizational citizenship behavior in the Canary Islands. International Journal of Organizational Analysis, 15 (2008). DOI:10.1108/19348830710860156.

Sumarsi, S., Rizal, A. The effect of competence and quality of work life on organizational citizenship behavior (OCB) with organizational commitment mediation. International Journal of Social and Management Studies, 2 (6). (2022).

Sun, L.Y., Aryee, S., Law, K.S. High-performance Human Resource practices, citizenship behavior, and organizational performance: a relational perspective. Academy of Management Journal, 3 (50). (2007).

Turnipseed, D., Murkison, G. Organization citizenship behaviour: an examination of the influence of the workplace . Leadership & Organization Development Journal, 2 (17). (1996). DOI:10.1108/01437739610111222.

Turnipseed, D. Emotional Intelligence and OCB: The moderating role of work locus of Control. The Journal of Social Psychology, 158 (2017). DOI:10.1080/00224545.2017.1346582.

van Dick, R., Grojean, M.W., Christ, O., Wieseke, J. Identity and the extra mile: relationships between organizational identification and organizational citizenship behaviour. British Journal of Management, 17 (2006). DOI:10.1111/j.1467-8551.2006.00520.x.

Van Dyne, L., Cummings, L.L., Parks, J.M. Extra-role behaviors: in pursuit of construct and definitional clarity (a bridge over muddied waters). Research in Organizational Behavior, 17 (1995).

Van Dyne, L., Graham, J.W., Dienesch, R.M. Organizational citizenship behavior: construct redefinition, measurement, and validation . Academy of Management, 4 (37). (1994). DOI:10.2307/256600.

Wang, L., Dong, X., An, Y., Chen, C., Eckert, M., Sharplin, G., Fish, J., Fan, X. Relationships between job burnout, ethical climate and organizational citizenship behaviour among registered nurses: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Practice (2022). DOI:10.1111/ijn.13115.

Wayne, S.J., Shore, L.M., Liden, R.C. Perceived organizational support and leader–member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management Journal, 40 (1997). DOI:10.2307/257021.

Wei, Y.C., Han, T.S., Hsu, I.C. High-performance HR practices and OCB: A cross-level investigation of a causal path. The International Journal of Human Resource Management, 10 (21). (2010). DOI:10.1080/09585192.2010.500487.

Wemken, G., Janurek, J., Junker, N.M., Häusser, J.A. The impact of social comparisons of job demands and job control on well-being. Applied Psychology: Health and Well-Being, 13 (2021). DOI:10.1111/aphw.12257.

Widerszal-Bazyl, M. Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny (COPSOQ) – właściwości psychometryczne wybranych skal w polskiej wersji. Medycyna Pracy, 3 (68). (2017). DOI:10.13075/mp.5893.00443.

Williams, L.J., Anderson, S.E. Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 3 (17). (1991). DOI:10.1177/014920639101700305.

Yang, F., Zhang, Y. Beyond formal exchange: An informal perspective on the role of leader humor on employee OCB. Journal of Business Research, 151 (2022). DOI:10.1016/j.jbusres.2022.06.054.

Yılmaz, K., Taşdan, M. Organizational citizenship and organizational justice in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 1 (47). (2009). DOI:10.1108/09578230910928106.

Youn, H., Kim, J.-H. Corporate Social Responsibility and hotel employees’ organizational citizenship behavior: the roles of organizational pride and meaningfulness of work. Sustainability, 14 (2428). (2022). DOI:10.3390/su14042428.

Zeinabadi, H. Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5 (2010).

Zeinabadi, H., Salehi, K. Role of procedural justice, trust, job satisfaction, and organizational commitment in Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers: proposing a modified social exchange model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29 (2011). DOI:10.1016/j.sbspro.2011.11.387.

Ziegler, R., Schlett, C., Casel, K., Diehl, M. The role of job satisfaction, job ambivalence, and emotions at work in predicting organizational citizenship behavior. Journal of Personnel Psychology, 4 (11). (2012). DOI:10.1027/1866-5888/a000071.

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Bortnowska, H., Seiler, B., & Seiler, A. (2023). Organizacyjne zachowania obywatelskie a psychospołeczne warunki pracy w szkołach: przykład nauczycieli z Polski i Hiszpanii. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 290–337. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.11

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy