Świadomość prekariatu a poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy

Autor

  • Andrzej Kobiałka Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.04

Słowa kluczowe:

prekariat, poczucie bezpieczeństwa, rynek pracy

Abstrakt

Zmieniający się współczesny rynek pracy ma swoje odzwierciedlenie również w sferze bezpieczeństwa. Różnorodność zmian i przeobrażeń w modelach zatrudnienia mogą wprowadzać brak stabilizacji w zakresie m.in.: pracy, zatrudnienia czy dochodów. Osłabienie poszczególnych obszarów bezpieczeństwa pracy nie tylko wpływa dysfunkcjonalnie na jednostkę, lecz może przyczyniać się do osłabienia więzi czy stosunków całych grup społecznych. Prekariat bowiem postrzegany jest jako grupa społeczna, która zajmuje pozycję nisko płatną, niestabilną i nieobjętą systemem świadczeń socjalnych w strukturach zatrudnienia. Świadomość niestabilnych relacji pracy, elastyczność względem płacy, łatwość zwalniania czy zmieniania funkcji pracownika traktowane winno być w kategorii nierównego traktowania ludzi na rynku pracy. Prekariat bowiem ogranicza zdolność rozwijania własnego potencjału, bezpośrednio wpływa na podmiotowość i poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Bibliografia

Baranowski, M. (2015). Oblicza socjoekonomicznych nierówności – procesy prekaryzacji Pracy. W: A. Wołk, A. Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie. Warszawa: UKSW.

Bauman, Z. (2013). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!

Boni, M. (2004). Elastyczność polskiego rynku pracy. W: M. Boni (red.), Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu, Zeszyty BRE Bank – CASE, nr 73. Warszawa: CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa i BRE Bank SA.

Gałkowski, J.W. (1980). Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy. Warszawa: PAX.

Gładzicka-Jankowska, A. Elastyczność rynku pracy jako mechanizm dostosowawczy w gospodarce polskiej. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1 (40). (2013).

Jarecki, W. Prekarianizm w Polsce – skala zjawiska, skutki i perspektywy. Annales: Etyka w Życiu Gospodarczym, 3 (17). (2014)

Kania, E. (2020). Prekariat i proces prekaryzacji pracy – nowe kierunki zmian społeczno-gospodarczych w świecie. Toruń: Adam Marszałek.

Kozek, W. (2013). Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna. Warszawa: UW.

Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper & Row.

Maslow, A.H. (1964). Teoria hierarchii potrzeb. W: J. Reykowski (red.), Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa: PWN.

Scholte, J.A. (2006). Globalizacja. Sosnowiec: Humanitas.

Sowa, J. (2010). Prekariat – proletariat epoki globalizacji. W: J. Sokołowska (red.), Robotnicy opuszczają miejsca pracy. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.

Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Szarfenberg, R. (2016). Prekarność, prekaryjność, prekariat – krótkie wprowadzenie. Warszawa: UW.

Szarfenberg, R. (2003). Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne. Referat wygłoszony na konferencji ,,Bezpieczeństwo socjalne”, Ustroń.

Vostal, F. Prekaryjność socjologii. Notatki z Czech, Globalny Dialog, 3 (4). (2014).

Wlazło, M. Prekariat i niepełnosprawność – o tymczasowości i niepewności edukacji, rehabilitacji, pracy i życia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 6 (2014).

Zamorska, K. Obecność problemu prekariatu i prekaryjnej pracy w polityce społecznej, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 62 (2019), https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.02

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Kobiałka, A. (2023). Świadomość prekariatu a poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 102–119. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.04

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy