Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.12

Słowa kluczowe:

wybory edukacyjne, zawód, praca zawodowa, kariera zawodowa, zainteresowania

Abstrakt

Wybory edukacyjno-zawodowe, które podejmowane są we współczesnym świecie, charakteryzują się złożonością, gdyż odbywają się na trzech/czterech etapach edukacyjnych (z uwzględnieniem reformy systemu oświaty z 2017 r.). Młodzież już od wyższych klas szkoły podstawowej (wcześniej gimnazjum) bierze udział w procesie przejścia ze świata edukacji do świata pracy. Jest to szczególny czas w tej kategorii wiekowej, kiedy młody człowiek podejmuje decyzje, które mogą mieć konsekwencje dla jego kariery zawodowej. Artykuł jest poświęcony wyborom edukacyjno-zawodowym uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych, z jednoczesnym uwzględnieniem przeprowadzonych badań. Odniesiono się w nim przede wszystkim do motywów wyboru szkoły ponadpodstawowej, zainteresowań, jak i planów zawodowych młodzieży. W części właściwej artykułu zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych wśród 236 uczniów szkół ponadpodstawowych. W opracowaniu uwzględniono również uogólnienia i wnioski z badań.

Bibliografia

Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Print-B.

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.

Gerlach, R., Tomaszewska-Lipiec, R. (2017). Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy. Bydgoszcz: UKW.

Guichard, J., Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków: Impuls.

Drabik-Podgórna, V., Podgórny, M. (2016). Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery. Toruń: Adam Marszałek.

Sztumski, J. (1999). Socjologia pracy. Katowice: GWSH.

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Stanek, K., & Palankiewicz-Mitrut, E. (2023). Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 338–361. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.12

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy