Ocena przydatności zawodowej studiów inżynierskich w opiniach pracujących studentów Politechniki Krakowskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.15

Słowa kluczowe:

studia inżynierskie, przydatność zawodowa

Abstrakt

Przydatność zawodowa traktowana jako sprawność pracownika w sytuacji pracy ulega ciągłemu rozwojowi przez cały okres pracy zawodowej jednostki. Istotną rolę pełni przygotowanie zawodowe realizowane w procesie edukacji formalnej. Celem artykułu jest pokazanie poziomu przydatności zawodowej studiów inżynierskich w opiniach pracujących studentów Politechniki Krakowskiej.

Bibliografia

Furmanek, W. (2000). Podstawy edukacji zawodowej. Rzeszów: URz.

Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

Korabiowska-Nowacka, K. (1980). Metodyka i wyniki badań przydatności w pracy absolwentów szkół zawodowych. Warszawa: PWN.

Nowacki, T. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Warszawa: PWN.

Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Żak.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz.1668), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/O/D20181668.pdf, (01.03.2023).

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV. Bydgoszcz: AB.

Woroniecki, Z. (1991). Wykształcenie a przydatność zawodowa nauczycieli. Warszawa: PWN.

Zarządzenie Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Krakowskiej (Zarządzenie 69 R.0201.76.2021), https://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3690 (14.03.2023).

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Piekarski, M. (2023). Ocena przydatności zawodowej studiów inżynierskich w opiniach pracujących studentów Politechniki Krakowskiej. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 444–473. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.15

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy